English Deutsch Dansk Svenska polsk
Firmaprofil Transport Kompetens Produkter Förfrågan Beställning Kontakt
Til forsiden

Så här renoveras dina valsar

1. Valsar ankommer till Teknisk
    Gummi för renovering

2. Valsordern registreras och
    igångsätts

3. Gammalt gummi borttages

4. Sandblästring av stålkärnor

5. Kontroll av lagerlägen och
    ev byte av kullager.
    Ev reparation av stål-
    kärna

6. Valsarna exstruderas på
    krysshuvud eller packas
    på svarv.

7. Vulkanisering i ång-
    autoklav

8. Gummivalsen slipas

9. Gummivalsen profileras

10. Kvalitetskontroll

11. Gummivalsarna emballe-
       ras och packas till
       försändning

12. Gummivalsen fraktas

Produkter
Service
Gummikapper
Nye valser / reserve valser
Renovering och regummering

Teknisk Gummi Horsens A/S
Norgesvej 6
DK-8700 Horsens
Tel.: 76 26 93 77
Fax: 75 62 39 87
Send en e-mail
Teknisk Gummi A/S                                                                                                                                                                                           Copyright: 2006