English Deutsch Dansk Svenska polsk
Firmaprofil Transport Kompetens Produkter Förfrågan Beställning Kontakt
Til forsiden

Vem är vi?

Teknisk Gummi Horsens A/S är Danmarks största gummivalsfabrik. Vi har kapaciteten som betyder något för våra kunder: Framställning och utveckling av gummivalsar i en hög kvalitet, som lever upp till både krav och förväntningar. Vi har inte bara ett av branschens mest högteknologiska och tidsenliga produktionsapparater, våra medarbetare er samtidigt engagerade och besitter en omfattande know-how. Vårt laboratorium utvecklar nya gummikvaliteter löpande och strävar alltid efter att förbättra våra nuvarande gummiblandningar. Vi ser det som vår främsta uppgift att lösa de utmaningar, som vi dagligen ställs inför - utmaningar, som löses i samarbete med våra kunder, så att vi kan leverera den riktiga lösningen första gången Med egen utvecklingsavdelning och gummiframställning kan vi kontinuerligt och snabbt säkra, att våra gummiblandningar alltid lever upp till stadigt stigande krav. Allt tillsammans något ni som kunder kan dra stora fördelar av.

Produkter
Service
Gummikapper
Nye valser / reserve valser
Renovering och regummering

Teknisk Gummi Horsens A/S
Norgesvej 6
DK-8700 Horsens
Tel.: 76 26 93 77
Fax: 75 62 39 87
Send en e-mail
Teknisk Gummi A/S                                                                                                                                                                                           Copyright: 2006